Прекарахме си страхотно. Наехме буса за 4 часа с всички допълнителни услуги. Интериорът е уникален и озвучението е качествено.