Използвайте нашите автентични американски автомобили, за да се чувствате още по-комфортно.
Всички цени са за наем за 1 час:

 

Chevrolet Camaro – 300 лв/ч

chevrolet camaro

 

Chevrolet Corvette 1978 – 480 лв/ч

chevrolet corvette 1978

 

 

 

Ford Hot Rod 1926 – 600 лв/ч              

ford hot rod          

 

 

Chevrolet Corvette – 300 лв/ч

chevrolet corvette